Contact opnemen

Afbeelding van het menu overslaan en sluiten
Dank u wel! Een van onze teamleden komt zo bij u terug.
Oeps! Er is iets misgegaan bij het indienen van het formulier.
Oog

Het mobiliteitsbudget - een kans om zich te engageren

18 september 2020
-
5 min lezen
Mobiliteit Begroting, Mobiliteit
-
Jim

Terwijl we de uitdagingen rond de verspreiding van COVID-19 blijven aangaan, is het tijd om verder te gaan met het definiëren van een nieuwe mobiliteit voor uw medewerkers om klaar te zijn voor wanneer we de vrijheid om te bewegen weer terugkrijgen. 

Het nieuwe mobiliteitsbudget wordt gekenmerkt door flexibiliteit, waardoor het personeel meer keuze heeft in de manier waarop het zich verplaatst. De regeling biedt organisaties een reële kans om hun verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd de betrokkenheid van hun medewerkers te vergroten.

Ga de verandering aan

Vandaag de dag heeft één op de drie Belgische werknemers een bedrijfswagen. Geen wonder dat Brussel tot de top 10 van de meest overvolle steden van Europa behoort! Het cijfer is symptomatisch voor een bedrijfscultuur die een auto nog steeds ziet als een essentieel pluspunt voor het aantrekken van kwalitatief hoogstaande werknemers. Toch is de realiteit dat de behoeften van werknemers veranderen. Tussen de smog en de pijn van de files door is de bedrijfswagen gewoonweg niet meer de moeite waard.

De professionals van vandaag maken zich steeds meer zorgen over de keuze - keuze van het eethuisje, keuze van het werkschema - en de keuze om beslissingen te nemen die positief zijn voor de planeet. Studies tonen zelfs aan dat een flexibelere benadering van mobiliteit de betrokkenheid van werknemers bevordert door het evenwicht tussen werk en privéleven te vergroten en het imago van een werkgever te verbeteren.

Hoge inzet

Het vervoer is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. De doelstelling van de Europese Commissie om de uitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen en haar inspanningen om de doelstellingen van de VN inzake duurzame ontwikkeling te bereiken, zullen dus een fundamentele verandering van de vervoersgewoonten vergen. Dit betekent dat mensen kiezen voor schonere vervoerswijzen, zoals fietsen, auto's met een lage uitstoot of openbaar vervoer. 

Vorig jaar verklaarde het Federaal Planbureau dat de afschaffing van de bedrijfswagen de CO2- en NOx-uitstoot met 2,7% zou verminderen. Toch neemt het aantal bedrijfswagens gestaag toe, net als de verkeersopstoppingen. De burgers betalen de kosten voor de files, de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen. En geen enkele werknemer is hun beste zelf na de hele ochtend in de file te hebben gezeten.

Ondersteuning van verandering

De problematiek van de bedrijfsauto's en de verkeersopstoppingen staan allebei al geruime tijd hoog op de politieke agenda. Twee jaar geleden werd de mobiliteitsregeling, oftewel Cash for Car, ingevoerd in een poging om beide aan te pakken. Maar het initiatief had weinig succes omdat maar weinig organisaties zich inschreven. De regeling werd wettelijk nietig verklaard toen het Grondwettelijk Hof oordeelde dat ze discriminerend was en waarschijnlijk niet doeltreffend om auto's van de weg te houden. Het arrest volgde op een klacht van twee vakbonden en de non-profitorganisatie, die stelden dat de stimulans discriminerend was en misbruikt kon worden voor belastingontwijkingsdoeleinden als "een vorm van verkapte beloning".

De regeling moet uiterlijk tot 31 december 2020 operationeel blijven. 

Waarom Cash for Car nooit van de grond is gekomen

De wet op de mobiliteitsvergoeding (of cash voor auto's) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 mei 2018 en trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018.

Het initiatief had tot doel het aantal bedrijfswagens op de Belgische wegen te verminderen door de werknemers een fiscaal efficiënt alternatief aan te bieden. Werknemers die hun bedrijfswagen terugleverden, kregen een jaarlijkse 'toelage' met dezelfde fiscale en sociale voordelen. Het geld kon worden gebruikt om een kleiner voertuig, een elektrische fiets of een openbaar vervoerspas aan te schaffen. Het concept was heel eenvoudig - de uitvoering bleek verraderlijk!

Velen vonden de betrokken administratie onbetaalbaar omslachtig. Het betalingscijfer werd berekend op basis van de marktwaarde van de bedrijfsauto die de werknemer de afgelopen 12 maanden het vaakst heeft gereden. Er waren verschillende bepalingen die hiermee gepaard gingen.

De regeling kwam sommige werknemers ten goede, maar was zeer streng en gecompliceerd en de opname ervan was zeer laag. Volgens HR-dienstverlener Acerta waren in september 2019 slechts 14 van de 10.000 bedrijfsauto's ingeleverd. 

Een van de redenen voor de slechte opname was dat de regeling eenvoudigweg niet genoeg voordelen bood voor zowel de werknemer als de werkgever. Het jaarlijkse bedrag kwam overeen met 17,14% (inclusief brandstofkaart) of 20,57% (inclusief brandstofkaart) van de marktprijs van de auto. Er kon geen andere vergoeding voor het woon-werkverkeer worden betaald. Voor velen was dit geen adequate vergoeding. Het ruilen van de auto voor contant geld was alleen economisch zinvol voor mensen met een kort dagelijks woon-werkverkeer, een relatief dure bedrijfsauto en adequaat openbaar vervoer.

Wat de medewerkers betreft, hield het systeem veel verborgen kosten in. Zo had het baseren van de beloning op de marktwaarde van de auto geen zin voor een werkgever die een goede prijs kreeg voor een wagenpark. De werkgever moest ook een Belgische sociale zekerheidsbijdrage betalen die bepaald werd door de CO2-uitstoot van de verplaatste bedrijfswagen. 

Het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget werd ingevoerd op op 28 februari van dit jaar en trad in werking op 1 maart. 

Het 'Budget' is een bedrag dat werknemers vrijelijk kunnen besteden aan het transportmiddel van hun keuze, om met een kleinere CO2-voetafdruk aan de slag te gaan. Deze keer is het doel om flexibele oplossingen te ondersteunen door het gebruik van alternatieve vervoerswijzen te vergemakkelijken, zonder het gebruik van een auto uit te sluiten. 

Net als de Cash for Car-regeling richt het initiatief zich op scenario's waarbij bedrijfsauto's in gebruik zijn. Tegen de tijd dat de maatregel wordt ingevoerd, moeten werkgevers al minstens 3 jaar onafgebroken auto's van de zaak aanbieden. De werknemer moet ten minste 3 maanden gebruik maken van een bedrijfsauto.

Het budget zelf wordt berekend aan de hand van de financierings- en exploitatiekosten van de auto, inclusief de brandstof-, onderhouds- en verzekeringskosten. Het budget verschilt dus per werknemer en is afhankelijk van de reisafstand. 

Keuzes in overvloed

Hoewel de 'Cash for Car'-regeling de deelnemers niet belette om hun betaling te gebruiken om een goedkopere (niet minder koolstofintensieve) auto aan te schaffen, kan een werknemer in het Mobiliteitsbudgetplan dit budget alleen besteden op basis van de volgende drie pijlers.

Pijler 1 - Een milieuvriendelijkere bedrijfswagen

Met het mobiliteitsbudget kan een werknemer een bedrijfsauto blijven gebruiken als hij of zij overstapt op een milieuvriendelijker model. De auto moet voldoen aan de EU-normen en mag niet meer dan 95 g CO2/km uitstoten. 

Belastingtechnisch gezien wordt die auto behandeld als elke andere bedrijfsauto. Het belastbaar voordeel van alle aard en de bijzondere CO2-bijdrage voor de sociale zekerheid zal echter lager zijn dan dat van de vorige wagen.

Pijler 2 - Duurzame transportmiddelen

Deze pijler biedt een breed scala aan mogelijkheden. Zo kan de medewerker het budget gebruiken voor een abonnement op het openbaar vervoer, of voor de aanschaf, het onderhoud en de uitrusting van zachte transportvoertuigen (bijv. een fiets, hoverboard of elektrische opstap). Als het budget vanwege de hogere vervoersbehoefte groot genoeg is, kan de werknemer het gebruiken om meer dan één vervoersmiddel te financieren, of zelfs om een laptop aan te schaffen om op afstand te werken en zo de noodzaak om elke dag te reizen te omzeilen.

Ook hetwonen in de buurt van het werk wordt als een mobiliteitsoplossing beschouwd. In het kader van deze pijler kunnen de huisvestingskosten van de werknemer zelfs worden gedekt, op voorwaarde dat de woonplaats zich binnen een straal van 5 km van de plaats van tewerkstelling bevindt. Aangezien thuiswerken in deze COVID-19-situatie verplicht is geworden, kan het mobiliteitsbudget de huur van uw werknemers betalen. Andere zaken die in deze optie zijn opgenomen zijn het huren van voertuigen (tot 30 dagen per jaar), en gedeelde oplossingen zoals carpoolen. Het budget dat in Pijler 2 wordt besteed, is volledig vrijgesteld van belastingen en sociale lasten.

Pijler 3 - Saldo in contanten

Als derde optie wordt het eventuele kassaldo aan het eind van het jaar aan de werknemer uitbetaald. Het saldo is onderworpen aan een 38,07% (25% + 13,07%) sociale zekerheidsbijdrage. 

Dus, wat biedt het mobiliteitsbudget, dat de Cash for Car regeling niet kon?

Het mobiliteitsbudget is een zeer gestructureerde regeling die, in plaats van de werknemers te beknotten, hun mogelijkheden opent om een duurzamer leven te leiden op de manier die het best bij hen past. 

Voor een werkgever is het Mobiliteitsbudget niet beladen met verborgen kosten zoals de Cash for Car-regeling dat was. Als hun werknemer bijvoorbeeld kiest voor een contante betaling, dan is hun sociale zekerheidsbijdrage volledig ten laste van de werknemer, zonder extra kosten voor de werkgever.

Hoe kan het mobiliteitsbudget de bedrijfsprestaties verbeteren?

Het is geen geheim dat de betrokkenheid van werknemers de sleutel is tot het succes van een bedrijf. Uit een recente Gallup-studie blijkt dat organisaties met zeer betrokken werknemers het met een marge van 147% beter doen dan de minder boeiende concurrenten!

Met het mobiliteitsbudget kunnen medewerkers kiezen voor een woon-werkverkeer dat voor hen werkt. Als een werknemer zijn werknemers ondersteunt bij het leren kennen van hun reismogelijkheden, en een eenvoudige manier om hun reiskeuzes te organiserenHet resultaat is gelukkiger, meer geëngageerde werknemers die met minder stress en in minder tijd naar het werk gaan.

Studies tonen aan dat arbeidsflexibiliteit en -autonomie essentieel zijn voor het behoud van een gelukkig en toegewijd personeelsbestand en voor het behoud van talent. Volgens onderzoek gepubliceerd in The Psychologist-Management Journal, hadden werkgevers die hun werknemers flexibiliteit gaven acht keer meer werknemers die van plan waren bij de organisatie te blijven en vijf keer meer geëngageerde werknemers

Het mobiliteitsbudget kan ook de zichtbaarheid van een organisatie vergroten en haar maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren door bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het laten werken

Het mobiliteitsbudget is een wetgevende ruggengraat voor de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de betrokkenheid van de werknemers. Natuurlijk betekent de praktische implementatie en het juiste beheer ervan dat de medewerkers worden ondersteund om de beste en meest efficiënte reisoplossingen voor hen te leren kennen.

In deze pandemische omstandigheden is de tijd gekomen om uw mobiliteit te heroverwegen en te evolueren naar een verantwoorde en duurzame transitie. Wij zijn er om deze verandering voor u gemakkelijk te maken. 

Gelukkig hebben softwarebedrijven als Skipr het potentieel van het Mobility Budget gezien om de bedrijfsprestaties echt te verbeteren. Skipr is gespecialiseerd in het ondersteunen van professionals bij het beheren, plannen, boeken en betalen van hun mobiliteit. De gecentraliseerde end-to-end mobiliteitsoplossing maakt het beheer van reizen eenvoudig en zelfs leuk.


Wil je weten hoe het mobiliteitsbudget jouw bedrijf kan helpen bij het verlagen van je kosten en je CO2-uitstoot, en het verbeteren van het welzijn van je werknemers?

Oog
Ontdek onze gratis mobiliteitsevaluatie
Oog

Meest gelezen artikelen