Contact opnemen

Afbeelding van het menu overslaan en sluiten
Dank u wel! Een van onze teamleden komt zo bij u terug.
Oeps! Er is iets misgegaan bij het indienen van het formulier.
Ogen die er goed uitzien

Facturatie & Leveranciersinformatie

alles wat je moet weten over het gebruik van skipr...

Informatie voor leveranciers

Dit document heeft tot doel onze leveranciers de nodige informatie te verstrekken voor de correcte verzending van facturen naar de debiteurenadministratie van Skipr NV, zodat deze snel en efficiënt kunnen worden verwerkt.

Inhoud:
1. Ontvangst van facturen
2. Betalingsvoorwaarden
3. Goedkeuring van de facturen
4. Inhoud van de facturen.

Samengevat

1. Ontvangst van facturen:
Facturen kunnen alleen in digitaal formaat (PDF) worden verzonden.Uw facturen moeten rechtstreeks naar Skipr NV Accounts Payable worden verzonden, omdat dit een strikte naleving van de boekhoudkundige vereisten (registratie van transacties zonder vertraging) garandeert.

Om duplicaten te voorkomen, mogen de documenten die ons in digitaal formaat (PDF) bereiken, ons niet langer in papierformaat worden toegezonden. Om een snelle en efficiënte verwerking van uw documenten te garanderen, staan verschillende e-mailboxen ter beschikking:

- invoices@Skipr.co enkel te gebruiken om ons uw facturen, creditnota's en debetnota's toe te sturen;
- accounting@Skipr.co te gebruiken voor aanmaningen en eventuele vragen.

2. Betalingstermijnen:
Tenzij uitzonderingen zijn onderhandeld met het hoofd van de afdeling die een beroep deed op uw diensten, zijn onze betalingstermijnen 30 dagen einde van de maand vanaf de datum van uw factuur (bv. een factuur van 4 april 2017 wordt betaald op 30 mei 2017).

Een factuur wordt automatisch betaald op onze vervaldag indien en alleen indien de factuur is goedgekeurd door de afdeling die een beroep deed op uw diensten.

3. Goedkeuring van de factuur:Uw factuur wordt goedgekeurd door de afdeling die een beroep heeft gedaan op uw diensten en is niet afhankelijk van "Accounts Payable".

Deze goedkeuring wordt uitgevoerd door meerdere personen (van 2 tot 4 personen), afhankelijk van het bedrag van uw factuur.

4. Inhoud van de factuur: De factuur wordt goedgekeurd door de afdeling die een beroep heeft gedaan op uw diensten en is niet afhankelijk van "Accounts Payable".Inhoud van de factuur:
Op de facturen moeten verplicht worden vermeld:
- Datum van uitgifte van de factuur;
- Volgnummer (volgnummer waaronder de factuur in het verkooplogboek van de leverancier is opgenomen);
- Naam of handelsnaam, en volledig adres van de leverancier;
- BTW-nummer van de leverancier;
- Naam of handelsnaam, en volledig adres van de klant;
- Skipr NV, Belvédèrestraat 29, 1050 Brussel, België
- BTW-nummer van de klant;
- BE 0712.537.551
- Indien de aansprakelijke niet in België is gevestigd en een verantwoordelijke vertegenwoordiger in het land heeft gemachtigd, de identiteit en het adres van deze vertegenwoordiger en een aanduiding van zijn statuut;
- Indien de aansprakelijke niet in België is gevestigd en door een vooraf gemachtigde persoon wordt vertegenwoordigd, de identiteit, het adres en het BTW-nummer van deze persoon en een aanduiding van zijn statuut;
- Hoeveelheid en aard van de geleverde goederen of omvang en aard van de verrichte diensten;
- De datum waarop het ontstaansfeit voor de levering van de goederen of de verrichting van de diensten plaatsvindt, of de datum waarop de prijs geheel of gedeeltelijk wordt vereffend, voor zover die datum is vastgesteld en verschilt van de factuurdatum;
- Eenheidsprijs exclusief BTW, kortingen, rabatten of reducties indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
- Belastinggrondslag uitgesplitst voor elk btw-tarief of elke btw-vrijstelling;
- Btw-tarief (of btw-vrijstelling) toegepast op elke belastinggrondslag;
- Bedrag van de verschuldigde btw;
- De vermelding "Verlegde heffing" in plaats van de vermelding van de tarieven en het totale bedrag van de verschuldigde btw wanneer de btw door de wederpartij verschuldigd is;
- In geval van vrijstelling, de wettelijke reden voor deze vrijstelling onder verwijzing naar de richtlijn of de nationale bepaling;
- In geval van toepassing van de winstmargeregeling, verwijzing naar de richtlijn of de nationale bepaling of naar de vermelding dat de winstmargeregeling is toegepast;
- Een verwijzing naar het vorige deel of de vorige delen, wanneer voor dezelfde handeling meerdere facturen of documenten worden uitgereikt of uitgereikt;
- Gebruik van iedere munteenheid, maar indien er een andere munteenheid dan de euro is, moet het bedrag van de verschuldigde BTW altijd in euro worden vermeld.Niet-naleving van de wettelijke vermeldingen geeft aanleiding tot fiscale sancties.

5.ConclusiesSamenvattend:1. Facturen moeten in digitaal formaat (PDF) worden verzonden.
2. Contactpunten: invoices@Skipr.co, accounting@Skipr.co
3. Betaling van facturen: 30 dagen einde maand.
4. Wettelijke vermeldingen die op een factuur moeten staan.

Boek een demo

Afbeelding van het menu overslaan en sluiten

Boek een demo

Afbeelding van het menu overslaan en sluiten